PaP1

Pružnosť a Pevnosť

Vybrané časti

Doc.Ing.Vladimír Chmelko,PhD.

Ing.Martin Garan,PhD.

Ing.Miroslav Šulko,PhD.

ÚSTAV APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY STROJNÍCKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

ďalej

späť

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt